Idea krwiodawstwa opiera się na zasadzie dobrowolnego bezpłatnego oddawania krwi.

Prawa i przywileje krwiodawcy:
 
Tytuł "Honorowego Dawcy Krwi" przysługuje osobie, która honorowo czyli dobrowolnie i nieodpłatnie oddała krew w oddziale terenowym RCKiK.
 
Tytuł i odznaka "Zasłużony Dawca Krwi" (nadaje PCK) przysługuje:
 
  • kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub co najmniej 15 litrów osocza, co odpowiada10 donacjom krwinek płytkowych, pobranych metodą aferezy,
 
  • mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub co najmniej 20 litrów osocza, co odpowiada 12 donacjom krwinek płytkowych, pobranych metodą aferezy.
 
Zgodnie z art.9 ustawy z 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 1997 r., Nr 106, poz. 681 z późn. zm.) honorowemu krwiodawcy przysługuje: zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni, w szkole; zwrot kosztów przejazdu do/z najbliższego terenowego oddziału RCKiK, gdzie oddaje krew; posiłek regeneracyjny po donacji o wartości kalorycznej 4500 kalorii (8 czekolad); anonimowość.
 
Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
 
Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania.


Multimedia

Fotografie
Video
Audio
Powiaty
Dzielnice